افسانه‌های کچل
نویسنده:
محمدرضا شمس
سال انتشار:
۱۳۸۵
اسطوره سومری اينانا
نویسنده:
فریبا كلهر
سال انتشار:
۱۳۸۶
حکایت خیره‌سران: سه حکایت از کتاب زهرالربیع
نویسنده:
مجید شفیعی
سال انتشار:
۱۳۸۵
شهرزاد
نویسنده:
فریده خلعت‌بری
سال انتشار:
۱۳۸۴
بادکنک به شرط چاقو
نویسنده:
علی اصغر سیدآبادی
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۸۶
انقلاب مشروطه
نویسنده:
حمیدرضا شاه‌آبادی
سال انتشار:
۱۳۸۶
لاک پشت و دام آهو
نویسنده:
ناصر کشاورز
سال انتشار:
۱۳۸۴
کلاغی و کلاغی بود
نویسنده:
ناصر کشاورز
سال انتشار:
۱۳۸۴
افسانه‌‌‌‌‌های کردی (رازها)
نویسنده:
منصور یاقوتی
سال انتشار:
۱۳۸۵
آموزش سبز
نویسنده:
رضا کروبی
سال انتشار:
۱۳۸۳
نویسنده:
ثریا قزل‌ایاغ
سال انتشار:
۱۳۸۶