کتاب درباره زندانی بودن والدین

کتاب درباره زندانی بودن والدین

زندانی بودن والدین تاثیرات مخربی بر زندگی فرزندان دارد. تغییر سرپرست، احساس سرشکستگی در جامعه، خشم از والدین، فروپاشی خانواده، افت تحصیلی فرزندان این خانواده‌ها، مشکلات شخصیتی و بالاتر رفتن احتمال بزهکاری در این کودکان، چند نمونه از آسیب‌های عاطفی و اجتماعی زندانی شدن والدین است.

گاهی این کودکان در زندان به دنیا می‌آیند و سال‌های ابتدایی زندگی خود را در زندان سپری می‌کنند. گاهی با زندانی شدن والدین، کودکان به مراکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست سپرده می‌شوند. گاهی در پی زندانی شدن والدین، خانواده مجبور به تغییر محل سکونت خود می‌شوند.

بنابراین زندانی شدن والدین نه تنها باعث سرشکستگی فرزندان در جامعه و محیط زندگی می‌شود، بلکه مشکلات متعدد دیگری را نیز به دنبال دارد که آسیب‌های مخرب و جبران‌ناپذیری بر زندگی و آینده‌ی فرزندان می‌زند.

در این صفحه کتاب‌هایی با موضوع زندانی شدن والدین را به شما معرفی می‌کنیم.

کتاب کودک و نوجوان: عروسک پدر
نویسنده:
Calvert, Patricia
پاتریشیا کلورت
سال انتشار:
۱۳۸۹