Retrieve nodes

کتاب درباره فرزند خواندگی

پذیرفتن فرزندخوانده تصمیمی پرچالش است که خانواده‌ها باید برای آن آمادگی لازم را داشته باشند. خانواده‌ها باید از مشکلات و سختی‌های فرزندخواندگی اطلاعات کامل داشته باشند و آموزش‌های لازم را ببینند.

از آن‌جا که کودکان بی‌سرپرست دچار مشکلات عاطفی و ارتباطی هستند، در فرایند فرزندخواندگی صبر و شکیبایی خانواده‌ها بسیار مهم است. این کودکان به دلیل شرایط و تجربه‌های سختی که در زندگی داشته‌اند، به سختی می‌توانند اعتماد کنند. عاوه بر این، مشکلات رفتاری که ممکن است در این کودکان دیده شود هم مورد دیگری است که فرایند فرزندخواندگی را با مشکل روبرو می‌کند.

این مشکلات با توجه به سن کودکان، با هم متفاوت است. فرزندخواندگی در سنین نوجوانی که کودک با بحران هویت مواجه است، نیاز به همراهی بیشتر از طرف خاواده‌ی پذیرنده دارد.

در این صفحه کتاب‌هایی با موضوع فرزندخواندگی به شما معرفی می‌کنیم.

کتاب کودک و نوجوان: تابستان زاغچه
نویسنده:
David Almond
دیوید آلموند
سال انتشار:
۱۳۹۰

عضویت در کانال تلگرام