کتاب درباره ازدواج مجدد والدین

کتاب درباره ازدواج مجدد والدین

فوت یا جدایی والدین خانواده را با شرایط جدیدی روبرو می‌کند. شرایطی که کنار آمدن با آن برای کودکان چندان آسان نیست. فقدان حضور یکی از والدین در زندگی کودک، اولین چالشی‌ست که کودک باید با آن روبرو شود. در چنین خانواده‌هایی اگر پدر یا مادر سرپرست کودک تصمیم به ازدواج دوباره بگیرد، زندگی کودک دوباره با چالشی جدید روبرو می‌شود. برای ورود و جایگزینی یک فرد جدید به جای پدر یا مادر اصلی کودک، لازم است کودک از لحاظ روحی آماده شود و از قبل پیوندهای عاطفی بین کودک و پدر یا مادر جدید ایجاد شود.

واکنش کودکان به این موضوع، با توجه به سن آن‌ها متفاوت است. معمولاً در دوران نوجوانی این پذیرش سخت‌تر است. اما شرایط برای همه یکسان نیست و برای موفقیت در این ازدواج‌ها عوامل زیادی باید در نظر گرفته شود.

در این صفحه کتاب‌هایی با موضوع ازدواج مجدد والدین به شما معرفی می‌کنیم.

زیبا صدایم کن
نویسنده:
فرهاد حسن زاده
هتل ستاره
نویسنده:
Jacqueline Wilson
جکلین ویلسون
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۰
من با زندگی قهرم
نویسنده:
Amelie Couture
امیلی کوتور
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۳