کتاب درباره تولد فرزند جدید در خانواده

کتاب درباره تولد فرزند جدید در خانواده

وقتی قرار است کودک جدیدی به خانوادۀ شما اضافه شود، وضعیت خانوادۀ شما به شدت تغییر میکند و درواقع برای فرزند اول یک تهدید به حساب می‌آید. با ورود یک نوزاد جدید به خانواده توجه شما بیشتر به سمت او جلب می شود و کودک بزرگتر مجبور است ناگهان رفتارش را تغییر دهد و یک باره بزرگ شود. واکنش والدین نسبت به احساسات و رفتارهای کودک بزرگتر تا حد زیادی در نوع رابطه‌ای که او در آینده با کودک تازه متولد شده دارد، تاثیرگذار است.

چیزی درباره جرجی
نویسنده:
Lisa Graff
لیزا گراف
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۴
من با زندگی قهرم
نویسنده:
Amelie Couture
امیلی کوتور
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۳
یه بچه ی دیگه؟ چه بامزه!
نویسنده:
فانی جولی
سال انتشار:
۱۳۸۳
عاشقتم کانگوروی آبی
نویسنده:
Emma Chichester Clark
اما چيچستر كلارک
سال انتشار:
۱۳۸۴