کتاب درباره نگهداری از خواهر و برادر بیمار یا معلول

کتاب درباره نگهداری از خواهر و برادر بیمار یا معلول

تولد کودک بیمار یا معلول در خانواده، شرایط زندگی را دچار تغییراتی می‌کند. رسیدگی به کودک بیمار معمولاً وقت زیادی از مادر و پدرها می‌گیرد. خستگی روحی و جسمی والدین باعث می‌شود توجه کمتری به فرزندان سالم خانواده داشته باشند.

گاهی کودک سالم در نقش پدر یا مادر کوچک ظاهر می‌شود و به او مسئولیت‌هایی در قبال خواهر یا برادر بیمار یا توان‌یاب‌ش داده می‌شود. اگر این مسئولیت‌پذیری خودخواسته باشد، بسیار خوب است اما هیچ‌وقت نباید او را مجبور به این کار کنیم. کودک سالم هم احتیاج دارد کودکی سالم و بانشاطی داشته باشد تا از رشد روانی خوبی برخوردار باشد. بیماری یک کودک در خانواده نباید کودکی دیگر فرزندان را تحت تاثیر قرار دهد.

در این خانواده‌ها کودک سالم ممکن است با احساسات متفاوتی روبه‌رو شود؛ احساس خشم از این‌که والدین توجه بیشتری به کودک بیمار دارند، احساس ترس از این‌که ممکن است او هم بیمار شود، احساس عذاب‌وجدان از این‌که سالم است ولی خواهر یا برادرش بیمار است و... . بهتر با کودک درباره‌ی بیماری خواهر یا برادرش صحبت شود و نگرانی‌هایش رفع شود، گاهی می‌توان از یک روانشناس هم کمک گرفت.

در این صفحه کتاب‌هایی با موضوع نگهداری از خواهر و برادر بیمار یا معلول به شما معرفی می‌کنیم.

آسمان سرخ در سپیده دم
نویسنده:
Laird Elizabet
الیزابت لرد
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۴
کتاب کودک و نوجوان: آرزوهای کوچک
نویسنده:
Karen Hesse
کارن هس
سال انتشار:
۱۳۹۰
کتاب کودک و نوجوان: اسکلیگ و بچه ها
نویسنده:
David Almond
دیوید آلموند
سال انتشار:
۱۳۸۷