کتاب درباره درک مرگ

کتاب درباره درک مرگ

یکی از روش‌های اشتباه فرار کردن یا طفره رفتن از صحبت درباره مرگ با کودک است. مخصوصا اگر مرگ والدین رخ داده باشد. اگر شما بعد از روبرو شدن با سوال فرزندتان دست و پایتان را گم کنید و مضطرب شوید، او هم اضطراب شما را می‌فهمد و فکر می‌کند باید دلیلی برای اضطراب وجود داشته باشد. در این شرایط شما باید سعی کنید تا احساس خود را مدیریت کنید و آرامش خود را حفظ کنید. به او بفهمانید که سوالی طبیعی پرسیده و با پرسیدن این سوال اشتباهی انجام نداده و شما به راحتی می‌توانید به او پاسخ دهید.

چتر تابستان
نویسنده:
lisa Graff
لیزا گرف
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۳
قورباغه و آواز پرنده
نویسنده:
Max Velthuijs
ماکس فلت هاوس
سال انتشار:
۱۳۹۶
فرشته پدربزرگ
نویسنده:
Jutta Bauer
یوتا باوئر
سال انتشار:
۱۳۹۶
کتاب کودک و نوجوان: قورباغه و پرنده
نویسنده:
Max Velthuijs
ماکس ولتهاس
سال انتشار:
۱۳۹۰
پدربزرگ لسه می میرد
نویسنده:
Anne CArin Eurelius
آنا کارین یورلیوس
سال انتشار:
۱۳۸۵