کتاب درباره رو به رو شدن با بیماری های لاعلاج

کتاب درباره رو به رو شدن با بیماری های لاعلاج

آشنایی کودکان با بیماری خود و یا اطرافیانشان برای درک بیشتر شرایط بسیار مهم است. ماندن در بیمارستان، پرهیز از مصرف برخی غذاها و انجام ندادن بعضی فعالیت‌ها همه شرایطی است که کودک را مضطرب و پریشان می‌کند. در اینجا فهرستی از کتاب‌های مرتبط با این موضوع همراه با توضیحاتی آمده است که کمک زیادی به کودکان خواهد کرد.

کودکان ماه
نویسنده:
جمال الدین اکرمی
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۸۷
کتاب کودک و نوجوان: گنجشک من بدو ... بدو....
نویسنده:
Brigitte Weniniger
برکیته وتینگر
سال انتشار:
۱۳۹۲