کتاب درباره احساسات کودکان (شناسایی و درک کردن و کنار آمدن با آن ها)

کتاب درباره احساسات کودکان (شناسایی و درک کردن و کنار آمدن با آن ها)

تشخیص دادن و درک احساسات یکی از مهارت‌های مهمی است که در کودکان به مرور رشد پیدا می‌کند. آموزش احساسات به کودکان کمک می‌کند تا با احساسات و هیجان‌های خود و دیگران آشنا شوند و در زمان مواجه با آن بدانند چه کاری باید کنند. این کار به کودک شما کمک می‌کند تا نه تنها احساس‌های مختلف را بشناسد، بلکه با دیگران همدلی کند و ارتباط نزدیک تری با آن ها برقرار سازد.

وسلی آباد
نویسنده:
Paul Fleischman
پل فلشمن
سال انتشار:
۱۳۸۵
لطفا چراغ را روشن بگذار
نویسنده:
Anthony lee ross
تونی راس
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۸۹
اگر این طوری بشود چی؟
نویسنده:
Sue Graves
سو گریوز
سال انتشار:
۱۳۹۵
کتاب کودک و نوجوان: گرگ در قفسه لباس
نویسنده:
نیره تقوی
سال انتشار:
۱۳۹۰
دردسرساز
نویسنده:
Ben Mikaelsen
بن میکائلسن
سال انتشار:
۱۳۹۰
کتاب کودک - بز لجباز، غاز نادان
نویسنده:
Isabel Abedi
ایزابل عابدی
سال انتشار:
۱۳۸۶
دستی که بوسه می‌زند
نویسنده:
Penn Audrey
اودری پن
سال انتشار:
۱۳۹۸
خشم قلمبه
نویسنده:
Mireille D' Allance
میری دلانسه
سال انتشار:
۱۳۸۷
آلفونس ابری آیا این یک هیولاست؟
نویسنده:
Gunilla Barg strom
گونیلا بری ستروم
سال انتشار:
۱۳۸۳
مرد مقوایی
نویسنده:
رز ایمپی
Rose Impey
سال انتشار:
۱۳۸۲
هیولا
نویسنده:
Betsy Byars
بتسی بایارس
سال انتشار:
۱۳۸۳
کتاب کودک و نوجوان: ته کلاس، ردیف آخر، صندلی آخر
نویسنده:
Louis Sachar
لوییس سکر
سال انتشار:
۱۳۸۷
لاك پشت فيلی
نویسنده:
جمشید خانیان
سال انتشار:
۱۳۸۵
فرانکلین دوچرخه سواری می‌كند
نویسنده:
Paulette Bourgeois
پالت بورژوا
سال انتشار:
۱۳۸۴