آشنایی با مهارت ‌های زندگی برای کودکان

فعالیت پیشنهادی برای مجموعه کتاب من می‌توانم
مجموعه ۶ جلدی کتاب «من می‌توانم» خردسالان را با مهارت‌های اولیه زندگی آشنا می‌کند. مهارت‌هایی از جمله تنها خوابیدن و بدون کمک لباس پوشیدن. ۱- گفت‌وگو کنید! زمان بلند خوانی کتاب و پس از آن، به موارد زیر توجه کنید:  از کودک بخواهید تصویرها را به شما نشان دهد. به طور مثال از او بپرسید بلوز کجاست؟ یا...
من می‌توانم بدون کمک غذا بخورم (مجموعه کتاب من می‌توانم)
«من می‌توانم بدون کمک غذا بخورم» درباره‌بخش هایی از مهارت غذا خوردن است که کودک می‌تواند خودش انجام دهد. کودکان دوست دارند زندگی را تجربه کنند. غذا خوردن برای آن‌‌ها یک اکتشاف است. من می‌توانم با لیوان شیر بخورم. من آش را با قاشق می‌خورم. گاهی آش از قاشقم می‌ریزد. من فندق و پسته را خیلی دوست دارم....