آموزش غذا خوردن برای کودکان

من می‌توانم بدون کمک غذا بخورم (مجموعه کتاب من می‌توانم)
«من می‌توانم بدون کمک غذا بخورم» درباره‌بخش هایی از مهارت غذا خوردن است که کودک می‌تواند خودش انجام دهد. کودکان دوست دارند زندگی را تجربه کنند. غذا خوردن برای آن‌‌ها یک اکتشاف است. من می‌توانم با لیوان شیر بخورم. من آش را با قاشق می‌خورم. گاهی آش از قاشقم می‌ریزد. من فندق و پسته را خیلی دوست دارم....
سوءتغذیه کودکان: از پرخوری و کم تحرکی تا کم خوری ناخواسته
بخش دوم از هفت عامل آسیب زا که زندگی کودکان را تهدید می کند بخش اول         بخش سوم        بخش چهارم        بخش پنجم        بخش ششم        بخش هفتم     جهان دوپاره شده ما برای کودکان، چنان است که در یک سو کودکانی هستند که به سبب بی تحرکی و حذف بازی های سنتی و بدنی و ورزش ها و هم چنین نشستن بلند مدت...