کودک نوپا ناشنوا

بهبود مهارت های برقراری ارتباط، گفتار و بازی در نوباوگان ناشنوا - بخش دوم
بخش اول توجه کردن، گوش دادن، گفتار کودک ناشنوا «۰ تا ۲ ماهگی» در مورد رفتارهای کودک‌‌تان فکر کنید و به رفتارهای او نگاه کنید. زمانی رابرای تعاملات رو در رو و نزدیک با کودک‌‌تان بگذرانید. از صورت و لمس برای افزایش توجه کودک‌‌تان استفاده کنید. از گفتار و نشانه های مستقیم در پاسخ به رفتارهای کودک‌‌تان...
بهبود مهارت های برقراری ارتباط، گفتار و بازی در نوباوگان ناشنوا - بخش اول
بخش دوم برای بیشتر خانوده های کودکان ناشنوا، فرزندشان نخستین فرد ناشنوایی است که تاکنون دیده اند و پرورش یک کودک ناشنوا گاه مسئولیتی بسیار توان فرساست، به ویژه در صورتی که انبوه اطلاعات و توصیه های گوناگون متخصصان، دوستان دلسوز واعضای خانواده را نیز در نظر داشته باشیم. (گلوور، ۲۰۰۳) در سال های اخیر...