جودیت هریس

یادگیری کودکان از راه بازی و نمایش
داستان‌های سنتی، منبع الهام‌بخش عالی برای کار در همه‌ی زمینه‌های برنامه آموزشی است. این جلسه‌ی نمایش، همچنان که «جودیت هریس»[۱] شرح می‌دهد، دربرگیرنده بازی‌هایی برای دست‌گرمی، تقلید، نقش‌آفرینی و داستان‌پردازی است. جودیت هریس نویسنده و آموزگار خردسالان از نورث همپتون است. اجرای نمایش همیشه وسیله‌ی...