آشنایی کودک با حیوانات

فعالیت پیشنهادی برای کتاب شیرها از آمپول نمی‌ترسند‌!
«شیرها از آمپول نمی‌ترسند‌!» درباره تجربه شجاعت و خیال‌پردازی مولی است. او برای معاینه دوره‌ای نزد پزشک می‌رود و دکتر معاینه پزشکی او را با داستانی لذت‌بخش همراه می‌کند. ۱- گفت‌وگو کنید. پس از بلندخوانی کتاب، با پرسش‌های با کودک گفت‌وگو کنید: سلامتی به چه معناست؟ چرا پیش دکتر می‌رویم؟ بهداشت به چه...
شیرها از آمپول نمی‌ترسند!
«شیرها از آمپول نمی‌ترسند‌!» درباره تجربه شجاعت و خیال‌پردازی مولی است. او برای معاینه دوره‌ای نزد پزشک می‌رود و پزشک معاینه او را با داستانی لذت‌بخش همراه می‌کند. مولی باید برای معاینه دوره‌ای با مادر به دکتر برود. او از دکتر نمی‌ترسد اما نگران آمپول زدن است. خانم پرستار او را به اتاق معاینه می‌...
فعالیت پیشنهادی برای کتاب چتر
وقتی کتاب «چتر» را باز می­‌کنی، می­فهمی که قرار نیست داستانی برای تو گفته شود بلکه این تو هستی که باید داستانت را بگویی. داستان‌­هایی که هر کدام از ما از کتاب «چتر» می‌گوییم شاید همگی کلیتی یکسان داشته باشند؛ اما هر فرد برای داستانش جزئیات و نگاه خودش را وارد می­‌کند و این‌جاست که نویسندگان و...
کتاب کودک و نوجوان: چتر
وقتی کتاب «چتر» را باز می­‌کنی، می­‌فهمی که قرار نیست داستانی برای تو گفته شود بلکه این تو هستی که باید داستانت را بگویی. داستان­‌هایی که هر کدام از ما از کتاب «چتر» می‌گوییم شاید همگی کلیتی یکسان داشته باشند؛ اما هر فرد برای داستانش جزئیات و نگاه خودش را وارد می­‌کند و این‌جاست که نویسندگان و...