کتاب‌های معرفی شده به قلم «جبار شافعی زاده» در کتابک

در این صفحه کتاب‌های معرفی‌شده به قلم «جبار شافعی زاده» آمده است.
شعر کودک در ایران

شعر کودک در ایران

«شعر کودک در ایران» عنوان کتابی است که محمود کیانوش، شاعر، نویسنده و پژوهشگر ایرانی در آن به بررسی وضعیت شعر کودک در ایران پرداخته و ضمن بیان دیدگاه انتقادی خود، مانیفستی برای شعر کودک ایران پدید آورده است. این کتاب برای اولین بار در سال ۱۳۵۲ در ایران انتشار یافته است. کیانوش این کتاب را به لیلی آهی، پروین دولت آبادی، توران میرهادی و خادمان ادبیات کودک در ایران تقدیم کرده است. چاپ سوم این کتاب از سوی نشر آگاه در ۳۵‌بخش صورت‌بندی شده و در زمستان سال ۱۳۷۹ در ۱۳۴ صفحه منتشر شده است.

کیانوش شناخت شعر کودک را جزیی از شناخت دنیای کودک می‌داند: «اگر شعر کودک جزئی از اجزای جهان کودک باشد، پیش از بحث درباره این جز، به جهان کودک باید نگریست که مجموعه‌ای است از اجزا، ساخته از اجزا، اما با خصوصیاتی که دیگر همان خصوصیات اجزا نیست، خصوصیات مجموعه است و چیزی که این مجموعه را ممکن می‌دارد موجودیت کودک است

ادامهٔ نوشته ...
قصه گویی و نمایش خلاق

قصه گویی و نمایش خلاق

ثریا قزل ایاغ مترجم کتاب حاضر در پیشگفتاری که در ابتدای کتاب آورده بیان کرده است که قصه‌گویی عمری به درازای عمر کلمه و کلام دارد. به باور او هدف قصه نه فقط سرگرمی که انعکاس دیدگاه انسان درباره‌ی جهان و عوامل ناشناخته‌ی پیرامون است. او وجود چنین نگرشی را دلیل اعتبار کتاب و ترجمه‌ی آن ذکر کرده و کتاب را نشات گرفته از تجربیات مستقیم نویسنده دانسته و جوهر آن را بهره‌گیری از میراث فرهنگ قومی در آموزش و پرورش رسمی عنوان کرده است.
کتاب قصه‌گویی و نمایش خلاق در دو بخش و نه فصل تدوین شده که در ادامه به معرفی آن خواهم پرداخت.
 
ادامهٔ نوشته ...
ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن

ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن

معرفی و مقدمه

«ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن» عنوان کتابی است که ثریا قزل ایاغ در حوزه‌ی ادبیات نوشته و در سال ۱۳٨۳ انتشارات سمت آن را منتشر کرده است. نویسنده این کتاب را در ۱۵ فصل به نگارش درآورده و در هر فصل به یکی از مقولات اساسی حوزه‌ی ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن پرداخته است. کتاب حاضر حاصل نیم قرن فعالیت جدی و مستمر نویسنده در حوزه‌ی مذکور است که آن را به پیشگاه استادش که برای نخستین بار اشتیاق کار با کودکان و کتاب را در او برانگیخته و به دانشجویانش که طی ۲۵ سال واژه به واژه‌ی آن‌را با او تجربه کرده‌اند تقدیم کرده است. از این کتاب به عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار دانشگاهی در حوزه‌ی کتابداری و ادبیات کودک و نوجوان یاد شده و زنده‌یاد توران میرهادی آن را از مهم‌ترین دستاوردهای نویسنده می‌داند. اهمیت انتشار این کتاب با توجه به گسترش درس‌های ادبیات کودکان در برنامه‌های درسی رشته‌های گوناگون دانشگاهی و کمبود متن درسی منسجم و مناسب، که انتشار آخرین آن به نیمه‌ی اول دهه‌ی پنجاه خورشیدی بازمی‌گردد روشن می‌شود.

ادامهٔ نوشته ...