تیم جونز

۱ record موجود است.
آلن تو می‌توانی!

آلن تو می‌توانی!

در کتاب «آلن تو می‌توانی!» از مجموعه کتاب «تامی الاغه و دوستانش» او می‌خواهد توپ را مانند دیگران بلند پرتاب کند اما اعتماد به نفسش را ندارد. دوستانش با هم‌دلی و همراهی، به او کمک می‌کنند. او به یاد می‌آورد چقدر توانمند است بنابراین می‌تواند توپ را عالی پرتاب کند.

چهارشنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۶