دکتر هوارد جی. بنت

شیرها از آمپول نمی‌ترسند!
«شیرها از آمپول نمی‌ترسند‌!» درباره تجربه شجاعت و خیال‌پردازی مولی است. او برای معاینه دوره‌ای نزد پزشک می‌رود و پزشک معاینه او را با داستانی لذت‌بخش همراه می‌کند. مولی باید برای معاینه دوره‌ای با مادر به دکتر برود. او از دکتر نمی‌ترسد اما نگران آمپول زدن است. خانم پرستار او را به اتاق معاینه می‌...