کتاب‌های معرفی شده به قلم «سحر شیخ‌محمدی، فاطمه مرتضایی‌فرد» در کتابک

در این صفحه کتاب‌های معرفی‌شده به قلم «سحر شیخ‌محمدی، فاطمه مرتضایی‌فرد» آمده است.
آدم کوچولوی گرسنه

آدم کوچولوی گرسنه

«آدم کوچولوی گرسنه» در جست‌وجوی پیدا کردن نان، برای سیر شدن، با روند درست شدن نان آشنا می‌شود. او در این مسیر می‌آموزد که با تلاش و پشت‌کار به خواسته‌هایش می‌رسد و این‌که درمی‌یابد، هرچیزی که می‌خواهد باید قیمتش را بپردازد.

ادامهٔ نوشته ...