صفورا نیری

منِ آبی منِ سبز
«منِ آبی منِ سبز»، صدای شاعری که مخاطب نوجوان را می‌شناسد.  صفورا نیری شاعری نام آشنا در حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان است، بیش از چهار دهه است که در این حوزه فعالیت داشته است. برای کسانی که با کار او آشنا هستند، نام او، بیانگر تفاوت است. تفاوت در صدا و ساخت شعری است. اما این‌ها را صفورا نیری از...