پذیرش افراد متفاوت در اجتماع و خانواده

فعالیت پیشنهادی برای کتاب تمساحی که از آب بازی خوشش نمی‌آمد
«تمساحی که از آب بازی خوشش نمی‌آمد» داستان بچه تمساحی است که آب بازی را دوست ندارد، او خیلی سعی می­‌کند شنا کردن یاد بگیرد؛ اما موفق نمی‌­شود. تا این‌که یک روز با خارش دماغش عطسه‌­ای می­‌کند و از دماغش آتش بیرون می­‌آید و متوجه می­‌شود که او اژدها است؛ نه تمساح و برای همین از آب خوشش نمی‌آمده. از...
تمساحی که از آب بازی خوشش نمی‌آمد
«تمساحی که از آب بازی خوشش نمی‌آمد» داستان بچه تمساحی است که با خواهرها و بردارهایش متفاوت است و در اخر می‌فهمد در واقع یک بچه اژدهاست. «تمساحی که از آب بازی خوشش نمی‌آمد» داستانی در مورد یک تمساح کوچک است که در یک خانواده با خواهر و برادرهایش زندگی می‌کند. او خیلی دوست دارد با خواهرها و برادرهایش...