کتاب‌های معرفی شده به قلم «لیلا کفاش‌زاده» در کتابک

در این صفحه کتاب‌های معرفی‌شده به قلم «لیلا کفاش‌زاده» آمده است.
ماجرای انیمیشن

ماجرای انیمیشن

امروزه دیگر بسیاری از ایرانیان می‌دانند که نقش بز متحرک بر روی سفال شهر سوخته نشانه‌ای از اولین پویا نمایی‌های جهان به شمار می‌آید. نقش‌های ساده خطی، همانند نقش همین بز شهر سوخته برای کودکان جذابیت دارد و شبیه نقاشی‌های اولیه خودشان است. نسل‌های اولیه پویا نمایی هم از همین نقاشی‌ها ساخته می‌شد. امروزه نرم افزار‌های پیشرفته‌ای برای طراحی پویا نمایی وجود دارد که مورد استفاده و اقبال  کودکان و نوجوانان واقع شده است.

ادامهٔ نوشته ...