کتاب درباره پذیرش تفاوت های دیگران

کتاب درباره پذیرش تفاوت های دیگران

پذیرش تفاوت‌های دیگران یکی از مهارت‌هایی است که لازم است به کودکان خود آموزش دهیم. پذیرش و احترام به تفاوت‌ها، تفاوت در نژاد، فرهنگ، زبان، عقیده، همچنین تفاوت در توانایی‌ها یا ویژگی‌های جسمی افراد، موضوع بسیار مهمی است که به افزایش صلح در جامعه کمک می‌کند.
در دنیای امروز، با گسترش تکنولوژی و نیز افزایش مهاجرت، مرزهای قومی و فرهنگی و زبانی و... برداشته شده‌اند. بنابراین لازم است خودمان و فرزندان‌مان پذیرش تفاوت‌های دیگران را تمرین کنیم.
در این صفحه کتاب‌هایی با موضوع پذیرش تفاوت‌های دیگران را به شما معرفی می‌کنیم.

 

وسلی آباد
نویسنده:
Paul Fleischman
پل فلشمن
سال انتشار:
۱۳۸۵
یک چیز دیگر
نویسنده:
Kathryn Cave
کاترین کیو
سال انتشار:
۱۳۹۸
تق تق، بیا بیرون
نویسنده:
Kevin Henkes
کوین هنکس
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۷
موش خوش تیپ
نویسنده:
Mo Willems
مو ویلمس
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۸
فقر و گرسنگی (مجموعه کتاب کودکان در دنیای ما)
نویسنده:
Louise Spilsbury
لوییس اسپیلزبری
سال انتشار:
۱۳۹۸
چطوری خیلی بدخط بنویسیم
نویسنده:
Anne Fine
آن فاین
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۳
آموس در سرزمین تاریکی
نویسنده:
Anne Cortey
آن کورته
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۲
دوست من جیم
نویسنده:
Kitty Crowther
کیتی کروسر
سال انتشار:
۱۳۹۰
دختر ستاره‌ای
نویسنده:
Jerry Spinelli
جری اسپینلی
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۵
تابستان قوها
نویسنده:
Betsy Bayaress
بتسی بایارس
سال انتشار:
۱۳۸۴