کتاب درباره مهارت دوست یابی در کودکان

کتاب درباره مهارت دوست یابی در کودکان

دوست‌یابی اولین مرحله‌ی اجتماعی شدن کودکان است. کودکان از سن ۴-۵ سالگی می‌توانند دوست پیدا کنند. شرکت در کلاس‌های مختلف، حضور در جمع‌هایی که کودکان هم‌سن و سال آن‌ها باشند و جمع‌های خانوادگی می‌تواند به کودکان کمک کند که دوستانی پیدا کند.

جمع‌های دوستانه به کودک کمک می‌کند خودش را بیشتر بشناسد و برای حفظ دوستی با دیگران، مهارت‌های ارتباطی خود را تقویت کند.

اگر کودک در پیدا کردن یا حفظ دوست دچار مشکل است، خانواده باید به او کمک کند تا بتواند روابط اجتماعی سالمی برقرار کند. مهارت دوست‌یابی، می‌تواند بر روابط اجتماعی کودک در بزرگسالی هم تاثیر بگذارد. بنابراین لازم است خانواده به این موضوع توجه کند.

در این صفحه کتاب‌هایی درباره مهارت دوست یابی در کودکان به شما معرفی می‌شود.

سگ نگهبان و گرگ چمنزار
نویسنده:
Yu-na Pak
یونا پارک
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۵