کتاب درباره دکتر رفتن کودک و بستری شدن در بیمارستان

کتاب درباره دکتر رفتن کودک و بستری شدن در بیمارستان

ترس از پزشکان و کادرهای درمانی در کودکان معمول است. احتمالا این ترس کودک ناشی از دردی است که کودک به هنگام تزریق واکسن یا انجام آزمایش خون یا نزدیک شدن یک فرد غریبه به محدوده بدن کودک در او به وجود میاید و همین امر باعث به وجود آمدن اضطراب‌های شدید به محض ورود به محیط‌های درمانی و دیدن افرادی که دارای روپوش سفید هستند در کودک می‌گردد که ممکن است با دیدن این صحنه کودک شروع به جیغ زدن و گریه کردن کند.

کتاب کودک و نوجوان: برای سلامتی تو! از خودت خوب مراقبت کن تا بزرگ شوی: به بیمار
نویسنده:
Sylvie Girardet
سیلوی ژیرارده
سال انتشار:
۱۳۹۱