کتاب درباره بستری شدن کودک در بیمارستان

کتاب درباره بستری شدن کودک در بیمارستان

بستری شدن کودک در بیمارستان حتی برای مدتی کوتاه آثار روحی بدی چه برای کودک و چه برای خانواده‌اش دارد. رفتار عادی والدین با کودک، نداشتن محبت و دلسوزی بیش از حد نسبت به او، اجتناب از حرف‌های در گوشی و به اصلاح پچ‌پچ در حضور کودک که باعث کنجکاوی و ناراحتی وی شود، افزایش آگاهی خود درباره بیماری و پیگیری مراحل درست درمان، از جمله مهم‌ترین وظایف چنین خانواده‌هایی است که با لحاظ کردن آن‌ها بیشترین کمک را به حفظ روحیه کودک خواهند کرد.

کتاب کودک و نوجوان: برای سلامتی تو! از خودت خوب مراقبت کن تا بزرگ شوی: به بیمار
نویسنده:
Sylvie Girardet
سیلوی ژیرارده
سال انتشار:
۱۳۹۱