کتاب‌های معرفی شده به قلم «زینب آقایی» در کتابک

در این صفحه کتاب‌های معرفی‌شده به قلم «زینب آقایی» آمده است.
مادر جون! چرا اسمم یادت رفته؟

مادر جون! چرا اسمم یادت رفته؟

کتاب «مادرجون! چرا اسمم یادت رفته؟!» مثل یک کتاب شعر است، شعرهایی بی‌قافیه. شعرهایی که «پرل» برای ما می‌گوید و ما را با این‌کار شریک دردهای زندگی‌اش می‌کند. کتاب «مادرجون! چرا اسمم یادت رفته؟!» کتابی است درباره عشق، دوست داشتن و خانواده. کتابی است درباره «پرل»، دختری تنها.

ادامهٔ نوشته ...