کتاب‌های معرفی شده به قلم «فاطمه مرتضایی‌فرد» در کتابک

در این صفحه کتاب‌های معرفی‌شده به قلم «فاطمه مرتضایی‌فرد» آمده است.
یک موجود خیلی عجیب

یک موجود خیلی عجیب

جانوران «یک موجود خیلی عجیب» را در جنگل پیدا می‌کنند که در انتها می‌فهمند یک نوزاد انسان است. بچه گریه می‌کند و جانوران نمی‌دانند با او چه کنند و هرکدام از ظن خود با او یار می‌شوند! ‌تا این‌که مادر نوزاد سر می‌رسد و او را آرام می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...
کاکل قرمزی وسط کتاب خواندن پدرش می‌پرد

کاکل قرمزی وسط کتاب خواندن پدرش می‌پرد

هربار پدر می‌خواهد قصه بخواند، «کاکل قرمزی وسط کتاب خواندن پدرش می‌پرد». او نمی‌‌گذارد مسیر داستان طی شود و به شخصیت داستان راه اصلی را نشان می‌دهد؛ بنابراین پدر نمی‌تواند داستان را ادامه بدهد. در این داستان رابطه دل‌انگیز پدران و فرزندان و تاثیر قصه‌گویی بر آن را می‌بینیم.

ادامهٔ نوشته ...