کتاب درباره عمل جراحی در کودکان

کتاب درباره عمل جراحی در کودکان

برخی والدین برای اینکه کودک از عمل جراحی و بیمارستان نترسد تا روز عمل هیچ اطلاعاتی به او نمی‌دهند و روز عمل با هدف رفتن به پارک یا مهدکودک او را به بیمارستان و اتاق عمل می‌برند. این روش اشتباه‌ترین روش ممکن است که کودک را دچار ترس می‌کند. محیط بیمارستان شلوغ است و استرس در چهره همه نمایان است. بردن بدون آمادگی کودک به بیمارستان باعث وحشت او و به دردسر انداختن کادر بیمارستان می‌شود. ترس از بیمارستان، جراحی و پزشکی ممکن است تا پایان عمر با چنین کودکانی بماند.

کتاب کودک و نوجوان: برای سلامتی تو! از خودت خوب مراقبت کن تا بزرگ شوی: به بیمار
نویسنده:
Sylvie Girardet
سیلوی ژیرارده
سال انتشار:
۱۳۹۱
نویسنده:
دیوید آلموند
David Almond
سال انتشار:
۱۳۸۷