کتاب درباره عمل جراحی در کودکان

کتاب کودک و نوجوان: برای سلامتی تو! از خودت خوب مراقبت کن تا بزرگ شوی: به بیمار
نویسنده:
Sylvie Girardet
سیلوی ژیرارده
سال انتشار:
۱۳۹۱
نویسنده:
دیوید آلموند
David Almond
سال انتشار:
۱۳۸۷