بریتا تکنتراپ

درخت خاطره
«درخت خاطره» داستانی لطیف با موضوع دوستی و غم از دست‌دادن دوست و زنده نگه‌داشتن خاطراتش است.   «درخت خاطره» داستانی در مورد روباه مهربانی است که با دوستانش در جنگل زندگی می‌­کند. روباه زندگی شاد و طولانی را پشت سر گذاشته و احساس خستگی می‌‌­کند. او می‌­داند که دیگر زمان رفتنش فرا رسیده است. به محلی...