ابوالفضل همتی آهویی

هر کسی کاری داره
کتاب «هر کسی کاری داره» با زبان شعر به کودکان درباره‌ شغل‌های مختلفی توضیح می‌دهد که اغلب آن‌ها را هر روز در محله‌ خود می‌توانند ببینند. شغل‌هایی مانند میوه فروش، بنا، رفتگر، قصاب و غیره. کفاش، گل فروش، میوه‌فروش، بقال، رفتگر، بنا، قصاب، خیاط، نانوا، نجار، کشاورز شخصیتی آشنا در محله هستند که هر روز...