صفورا زواران حسینی

آمادگی نسل آینده برای توسعه پایدار
کتاب «آمادگی نسل آینده برای توسعه پایدار» مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی است که به کمک آن‌ها آموزگاران می‌توانند درباره مفهوم توسعه پایدار به نوجوانان و بزرگسالان آموزش دهند. در مقدمه این کتاب آمده است: «توسعه پایدار تنها با استفاده از فناوری‌ها، مقررات سیاسی یا ابزارهای مالی دست‌یافتنی نیست، بلکه لازم...