نیک آرنولد

زشت‌های زیبا (مجموعه کتاب علوم ترسناک)
کتاب «زشت‌های زیبا» از مجموعه کتاب «علوم ترسناک» کتابی علمی و طنزآلود درباره جانوران کوچکی است که اغلب از آن‌ها می‌ترسیم یا چندش‌مان می‌شود، مانند کرم‌ها، مورچه‌ها و عنکبوت‌ها و در کتاب به آن‌ها جانوران موذی گفته می‌شود. اولین فصل کتاب با عنوان «تیره جانوران موذی» با زبانی طنز به موضوع طبقه‌بندی بی...