الکسیس دیکن

من هنری فنچ هستم
«من هنری فنچ هستم»، کتابی است در مورد پرنده‌ای کوچک، به نام هنری، که با خانواده‌اش در یک گروه بزرگ زندگی می‌کند. آن‌ها هر روز را تکراری و بدون کار خاصی سپری می‌کنند. اما یک روز هنری متوجه چیزی می‌شود، او می‌تواند فکر کند! خانواده فنچ خیلی پر جمعیت و خیلی هم پر سروصدا بودند. هر روز از صبح تا شب تک‌...