حمیدرضا بهرامی

قانون‌های آبکی
کتاب «قانون‌های آبکی» داستان موجودات زنده یک برکه است که با این‌که در آب زندگی می‌کنند، اما یک قانون مهم دارند: همه باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنند! موجودات ساکن برکه خیلی محل زندگی خود را دوست دارند. آن‌ها یک قانون دارند و آن هم این باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. اما یک روز صبح که از خواب بیدار می...