کولت داوید

فرهنگ تصویری مشاغل
کتاب «فرهنگ تصویری مشاغل» کتابی است ساده و آسان برای کودکانی که درباره مشاغل مختلف کنجکاو هستند و یا بهانه خوبی است برای آشنا کردن‌شان با مشاغل مختلف. در این کتاب انواع مشاغل از آن‌هایی که در خارج از شهر و طبیعت انجام می‌شود مانند باغبانی تا مشاغل دریایی مانند انواع کارهای روی کشتی، کارهای فنی،...