تهمینه کرمانی

یک روز با خانم دکتر (مجموعه کتاب کار کودک)
کتاب «یک روز با خانم دکتر» یک کتاب کار و سرگرمی برای کودکان است. در این کتاب در حالی که با ماجراهای یک روز کاری خانم دکتر آشنا می‌شویم، با نقاشی کشیدن و رنگ‌آمیزی و چسباندن برچسب‌های مخصوص در هر صفحه، به نوعی در کامل شدن کتاب همکاری می‌کنیم.   خانم دکتر مهربان داستان، هر روز صبح خود را با ورزش آغاز...