دیک برونا

خرگوش کوچولو در گالری
کتاب «خرگوش کوچولو در گالری» داستان خرگوش کوچولویی است که همراه پدر و مادرش به یک گالری هنری می‌رود و برای اولین بار با کارهای هنری مختلف مانند نقاشی‌ها و مجسمه‌ها روبرو می‌شود. والدین خرگوش کوچولو در ابتدا به دلیل کوچک بودن خرگوش کوچولو قصد ندارند او را برای بازدید با خود به گالری شهر ببرند، اما...