روناک ربیعی

فعالیت پیشنهادی برای کتاب خرگوش کوچولو در گالری
کتاب «خرگوش کوچولو در گالری» داستان خرگوش کوچولویی است که همراه پدر و مادرش به یک گالری هنری می‌رود و برای اولین بار با کارهای هنری مختلف مانند نقاشی‌ها و مجسمه‌ها روبرو می‌شود. ۱- گفت‌وگو کنید. پیش از بلندخوانی کتاب با پرسش‌هایی مانند زیر با کودکان گفت‌وگو کنید: می‌دانید هنر یعنی چی؟ هنرمندها...