کتاب درباره اختلال رشد در کودکان

کتاب درباره اختلال رشد در کودکان

تاخیر در رشد می‌تواند دلایل ژنتیکی و کروموزومی داشته باشد یا دلایل محیطی مانند فقر یا سوءتغذیه. این عوامل هرچه شدیدتر باشند، تاثیر بیشتری بر رشد کودک می‌گذارند. برای آگاهی از روند طبیعی رشد کودک، لازم است از یک متخصص کمک بگیرید. در صورت تشخیص به موقع اختلال رشد، مداخلات درمانی زودهنگام می‌تواند موثر باشد.

در این صفحه کتاب‌هایی که با موضوع اختلال رشد کودک و نوجوان را به شما معرفی می‌کنیم.

کلونک
نویسنده:
Francois Gravel
فرانسوا گراول
سال انتشار:
۱۳۸۶