کتاب درباره اختلالات گفتاری در کودکان

کتاب درباره اختلالات گفتاری در کودکان

اختلالات گفتاری شامل نوک زبانی صحبت کردن، تلفظ نادرست حروف، لکنت زبان یا در شدیدترین‌حالت، ناتوانی در صحبت کردن است. این مشکلات دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد. نقص در سیستم آوایی، کم‌شنوایی که  باعث درست نشنیدن حروف و کلمات می‌شود، استرس و فشارهای روحی و... .

در این صفحه کتاب‌هایی با موضوع اختلالات گفتاری در کودکان به شما معرفی می‌کنیم.

قوی شیپورزن
نویسنده:
Elwyn Brooks White
الوین بروکس وایت
سال انتشار:
۱۳۸۲