اولف لف‌گرن

خرسی بازیگوش لودی کجاست؟ (از مجموعه کتاب ماجراهای لودی)
کتاب «ماجراهای لودی: خرسی بازیگوش لودی کجاست؟» از مجموعه کتاب «ماجراهای لودی» درباره روزی است که لودی می‌خواهد با عروسکش خرسی بازی کند، اما او را پیدا نمی‌کند. لودی همه جای ممکن و غیر ممکن را دنبال او می‌گردد. اما انگار هیچ اثری از خرسی نیست! لودی می‌خواهد با عروسک خرسی‌اش بازی کند ولی او را پیدا...