معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۰ - ۲ سال

معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۰ - ۲ سال

در این بخش کتاب های مناسب برای کودکان ۰ - ۲ سال معرفی شده‌اند. کتاب‌های کودکان در این سن باید به رشد زبانی و تقویت مهارت‌های حرکتی و دیداری کودکان کمک کند. کتاب‌های پارچه‌ای، کتاب‌های مقوایی، کتاب‌های سفره‌ای، کتاب‌هایی با متن‌های کوتاه و کلمات محدود مناسب این سن هستند.

همچنین تصویرگری کتاب‌های کودک هم در این سن بسیار مهم است. تصاویری ساده بدون پیچیدگی و با رنگ‌های تخت می‌تواند برای تقویت مهارت‌های دیداری کودکان مناسب باشد. کتاب‌هایی با تصویرگری حرفه‌ای، نه تصاویر کارتونی، می‌تواند از همان سن سواد بصری کودک را افزایش دهد.

همچنین به دلیل این‌که در این سن کودکان ممکن است کتاب‌ها را در دهان خود بگذارند، لازم است در تهیه کتاب‌هایی که از نظر بهداشتی تایید شده هستند، دقت کنید.

روز المر
نویسنده:
David McKee
دیوید مک کی
سال انتشار:
۱۳۹۷
آب و هوا با المر
نویسنده:
David McKee
دیوید مک کی
سال انتشار:
۱۳۹۷
دوستان المر
نویسنده:
David McKee
دیوید مک کی
سال انتشار:
۱۳۹۷
رنگ‌های المر
نویسنده:
David McKee
دیوید مک کی
سال انتشار:
۱۳۹۷
گورخر کوچولوی حسود
نویسنده:
Marion Billet
ماریون بیله
سال انتشار:
۱۳۹۷
آهو کوچولوی ترسو
نویسنده:
Marion Billet
ماریون بیله
سال انتشار:
۱۳۹۷
سوسمار کوچولوی خوش‌حال
نویسنده:
Marion Billet
ماریون بیله
سال انتشار:
۱۳۹۷
شیر کوچولوی عصبانی
نویسنده:
Marion Billet
ماریون بیله
سال انتشار:
۱۳۹۷
پلنگ کوچولوی شیطون
نویسنده:
Marion Billet
ماریون بیله
سال انتشار:
۱۳۹۷
اِما در گردش
نویسنده:
Jutta Bauer
یوتا باوئر
سال انتشار:
۱۳۹۷
اِما در باغ‌وحش
نویسنده:
Jutta Bauer
یوتا باوئر
سال انتشار:
۱۳۹۷
پستانک نینا
نویسنده:
Christine Naumann-Villemin
کریستین نومان ویلمن
ناشر:
سال انتشار:
‏‫۱۳۹۵
خواهری برای خرگوش کوچولو
نویسنده:
Rotraut Susanne Berner
رترات سوزانه برنر
سال انتشار:
۱۳۹۶
صبح بخیر خرگوش کوچولو
نویسنده:
Rotraut Susanne Berner
رترات سوزانه برنر
سال انتشار:
۱۳۹۶
شب بخیر خرگوش کوچولو
نویسنده:
Rotraut Susanne Berner
رترات سوزانه برنر
سال انتشار:
۱۳۹۶
سلام دنیا
نویسنده:
مینا یوسفی
سال انتشار:
۱۳۹۶
اشاره ورزی با نوزادان و نوپایان
نویسنده:
محمدهادی محمدی
سال انتشار:
۱۳۹۶
کتاب کودک و نوجوان: گرپ گرپ
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۲
دانشنامه نوزاد و نوپا
نویسنده:
زهره قایینی
سال انتشار:
۱۳۹۵
کمی گم شده ام
نویسنده:
Chris Haughton
کریس هوتن
سال انتشار:
۱۳۹۴
جمجمک برگ خزون
نویسنده:
محمدهادی محمدی
سال انتشار:
۱۳۹۴
بادام زمینی
نویسنده:
Simon Rickerty
سیمون ریکتی
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۴
رفتم به باغی
نویسنده:
محمدهادی محمدی
سال انتشار:
۱۳۹۴
کتاب کودک و نوجوان: کتاب های کودکستانی من (رنگ ها، خانه ها، اعداد، اندازه ها، زم
نویسنده:
Jan Pienkowski
جان پینکوسکی
سال انتشار:
۱۳۸۲

عضویت در کانال تلگرام