معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۰ - ۲ سال

در این بخش کتاب های مناسب برای کودکان ۰ - ۲ سال معرفی شده‌اند. کتاب‌های کودکان در این سن باید به رشد زبانی و تقویت مهارت‌های حرکتی و دیداری کودکان کمک کند. کتاب‌های پارچه‌ای، کتاب‌های مقوایی، کتاب‌های سفره‌ای، کتاب‌هایی با متن‌های کوتاه و کلمات محدود مناسب این سن هستند.

همچنین تصویرگری کتاب‌های کودک هم در این سن بسیار مهم است. تصاویری ساده بدون پیچیدگی و با رنگ‌های تخت می‌تواند برای تقویت مهارت‌های دیداری کودکان مناسب باشد. کتاب‌هایی با تصویرگری حرفه‌ای، نه تصاویر کارتونی، می‌تواند از همان سن سواد بصری کودک را افزایش دهد.

همچنین به دلیل این‌که در این سن کودکان ممکن است کتاب‌ها را در دهان خود بگذارند، لازم است در تهیه کتاب‌هایی که از نظر بهداشتی تایید شده هستند، دقت کنید.