گفتگوی جادوگر بزرگ با ملکه جزیره رنگ‌ها
نویسنده:
جمشید خانیان
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۷
فیزیک لعنتی، آلیس در سرزمین علوم
نویسنده:
Carlo Frabetti
کارلو فرابتی
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۷
صد و یک راه برای ذله کردن معلمها
نویسنده:
Lee Wardlaw
لی وارد لاو
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۸۵
لاشخور کتاب
نویسنده:
Jennifer Chambliss Bertman
جنیفر چمبلیس‌برتمن
سال انتشار:
۱۳۹۷
اکو (داستان فردریش، داستان مایک، داستان آیوی)
نویسنده:
Pam Muñoz Ryan
پم مونیوس‌رایان
ناشر:
سال انتشار:
‏‫۱۳۹۵
بیرون ذهن من
نویسنده:
Sharon M.‎ Draper
شارون ‌ام. دراپر
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۴
همیشه با من بمان
نویسنده:
Liz Kessler
لیز کسلر
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۶
چهل تکه
نویسنده:
جمال الدین اکرمی
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۸۷
راورندوم
نویسنده:
Tolkien, J.‎ R.‎ R
جی. آر. آر. تالکین
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۷
رمان تسخیرشدگان جزیره بادیان
نویسنده:
بدری مشهدی
سال انتشار:
۱۳۹۶
ممکن و ناممکن
نویسنده:
Ingeborg Leonie Entzian
اینگه‌بورگ لئونی (انتسیان)
سال انتشار:
۱۳۹۷
غریبه و دریا
نویسنده:
جمال الدین اکرمی
سال انتشار:
۱۳۹۴
شکارچی کوسه ی کر
نویسنده:
عباس عبدی
سال انتشار:
چاپ دوم، ۱۳۹۳
صورت زخمی
نویسنده:
Jean-Claude Mourlevat
ژان کلود مورلوا
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۷
جزیره شادی
نویسنده:
Marit Tornqvist
ماریت تورن‌کویست
سال انتشار:
۱۳۹۷
هنگام لاک پشت ها
نویسنده:
عباس عبدی
سال انتشار:
۱۳۹۴
سفال شکسته
نویسنده:
Linda Sue Park
لیندا سو پارک
ناشر:
سال انتشار:
ششم، ۱۳۹۴
اشباح جنگل سوخته
نویسنده:
مهدی رجبی
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۷
آناهید، ملکه‌ ی سایه‌ ها
نویسنده:
جمال الدین اکرمی
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۴
تکامل
نویسنده:
Daniel Loxton
دانیل لاکستون
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۷
پسری که دور دنیا را رکاب زد: کتاب اول سفر به اروپا و آفریقا
نویسنده:
Alastair Humphreys
الستر هامفریز
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۷
شب به خیر، ترنا!
نویسنده:
جمال الدین اکرمی
سال انتشار:
۱۳۹۶
جنگل های مانگرو (حرا) (مجموعه کتاب زیست ایران – جلد ۱)
نویسنده:
اردوان زرندیان
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۷
نامی برای ارّه ماهی
سال انتشار:
۱۳۹۶
برایم شمع روشن کن
نویسنده:
مریم محمدخانی
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۷
ته خیار
نویسنده:
هوشنگ مرادی کرمانی
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۳
وزن آب
نویسنده:
Sarah Crossan
سارا کروسان
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۶
آتش افروزی کرگدن
نویسنده:
Elizabeth Laird
الیزابت لرد
سال انتشار:
۱۳۹۶
خروش فیل
سال انتشار:
۱۳۹۷