تابستان قوها
نویسنده:
Betsy Bayaress
بتسی بایارس
سال انتشار:
۱۳۸۴
ناهی
نویسنده:
جمشيد خانيان
سال انتشار:
۱۳۸۶
لوئیس بریل
نویسنده:
Beverley Birch
بورلی بریچ
سال انتشار:
۱۳۸۶
همچون ستارگان
نویسنده:
Katherine Paterson
کاترین پاترسون
سال انتشار:
۱۳۸۶
ضحاک بنده‌ی ابلیس
نویسنده:
آتوسا صالحی
سال انتشار:
۱۳۷۶
رفیق و نارفیق، دس برار و کین برار
نویسنده:
محمد علی جعفری
سال انتشار:
۱۳۸۷
فرزند سیمرغ
نویسنده:
آتوسا صالحی
سال انتشار:
۱۳۷۶
چرخ گردون :جاده‌ی سفید، چشم اسب، رد پای باد
نویسنده:
Jamila Gavin
جمیله گوین
سال انتشار:
۱۳۸۵
ماجرای عجیب سگی در شب
نویسنده:
Mark Haddon
مارک هادون
سال انتشار:
۱۳۸۴
فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
نویسنده:
توران میرهادی(خمارلو) و ایرج جهانشاهی
سال انتشار:
۱۳۶۶
شما که غریبه نیستید
نویسنده:
هوشنگ مرادی کرمانی
سال انتشار:
۱۳۸۷
مجموعه کتاب‌های تاریخ ادبیات کودکان ایران
نویسنده:
محمدهادی محمدی، زهره قایینی
سال انتشار:
۱۳۸۰
فراز و فرود
نویسنده:
محمد هادی محمدی
شکوه حاج نصرالله
سال انتشار:
۱۳۸۵
مجموعه داستان‌های شاهنامه
نویسنده:
آتوسا صالحی
سال انتشار:
۱۳۸۴
کنار درياچه نیمکت هفتم
نویسنده:
فرهاد حسن زاده
سال انتشار:
۱۳۸۵
انقلاب باشکوه
نویسنده:
Clarice Swisher
کلاریس سویشر
سال انتشار:
۱۳۸۶
نویسنده:
Firoozeh Dumas
فیروزه جزایر دوما
سال انتشار:
۱۳۸۴
میلیون ها
نویسنده:
Frank Cottrell Boyce
فرانک کاتریل بویس
سال انتشار:
۱۳۸۶
آخرین گربه سیاه
نویسنده:
Eugene Trivizas
اوژن تریویزاس
سال انتشار:
۱۳۸۶
تصاویر هالیس وودز
نویسنده:
Patricia Reilly Giff
پاتریشیا ریلی گیف
سال انتشار:
۱۳۸۶
نان و گل سرخ
نویسنده:
Katherine Paterson
کاترین پترسن
سال انتشار:
۱۳۸۶
امپراطوری بی‌خرد بریتانیا
نویسنده:
Terry Deary
تری دیری
سال انتشار:
۱۳۸۶
خفاش کوچولو ( بال نقره‌ای، بال آفتابی و بال آتشین )
نویسنده:
Kenneth Oppel
کنت اپال
سال انتشار:
۱۳۸۷
شاهنامه فردوسی به نثر (۱۴جلد)
نویسنده:
علی شاهری
سال انتشار:
۱۳۸۴
فرشته ها از كجا می آيند؟
نویسنده:
مصطفی خرامان
سال انتشار:
۱۳۸۵
افسانه‌های کچل
نویسنده:
محمدرضا شمس
سال انتشار:
۱۳۸۵
اسطوره سومری اينانا
نویسنده:
فریبا كلهر
سال انتشار:
۱۳۸۶
انقلاب مشروطه
نویسنده:
حمیدرضا شاه‌آبادی
سال انتشار:
۱۳۸۶
عصر استعمارگری
نویسنده:
Don Nardo
دان ناردو
سال انتشار:
۱۳۸۶