خلاصه رده‌بندی دهدهی دیوئی و نمایه نسبی
نویسنده:
ملویل دیوئی
سال انتشار:
۱۳۷۲
استانداردهای ملی خدمات کتابخانه ای برای نابینایان
نویسنده:
شیرین تعاونی
سال انتشار:
۱۳۷۹
قصه گویی و نمایش خلاق
نویسنده:
دیویی چمبرز
سال انتشار:
۱۳۸۲
عبور از مخاطب شناسی سنتی، تأملی در شناخت مخاطب ادبیات کودک
نویسنده:
علی اصغر سیدآبادی
سال انتشار:
۱۳۸۵
لالایی‌های ایران
نویسنده:
ابراهیم عمرانی
سال انتشار:
۱۳۸۱
فانتزی در ادبیات کودکان
نویسنده:
محمدهادی محمدی
سال انتشار:
۱۳۷۸
معصومیت و تجربه: درآمدی برفلسفه ادبیات کودک
نویسنده:
مرتضی خسرو نژاد
سال انتشار:
۱۳۸۳
بنياد‌های ادبيات كودكان
نویسنده:
کمال پولادی
سال انتشار:
۱۳۸۴
مقدمه بر ادبیات کودک: بحثی در شناخت مفهوم دوران کودکی
نویسنده:
حمیدرضا شاه آبادی فراهانی
سال انتشار:
۱۳۸۲
شناخت ادبیات کودکان: گونه ها و کاربردها از روزن چشم کودک (۲جلد)
نویسنده:
دونا نورتون, ساندرا نورتون
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۸۲
از این باغ شرقی (نظریه های نقد شعر کودک نوجوان)
نویسنده:
پروین سلاجقه
سال انتشار:
۱۳۸۵
ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن
نویسنده:
ثریا قزل ایاغ
سال انتشار:
۱۳۸۵
من نابینا نیستم، فقط خوب نمی بینم!
نویسنده:
جی. کرک هورتون
سال انتشار:
۱۳۸۱