اریک گرنی

۱ record موجود است.
شاه، موش و پنیر

شاه، موش و پنیر

کسی که عاشق پنیر باشد حتما با موش ها دچار مشکل خواهد شد. شاه این قصه هم پنیر خیلی دوست دارد و بهترین پنیرسازان در خدمت او هستند. بوی پنیر سبب می شود که رقیب های کوچولو به سوی کاخ سرازیر شوند.

يکشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۳۸۹ - ۱۷:۴۴