مژگان عبدالهی

۱ record موجود است.
امیل و کارآگاهان

امیل و کارآگاهان

"امیل" برای گذراندن تعطیلات با قطار به نزد مادر بزرگ و خاله اش به برلین می رود. او پدرش را از دست داده و زندگی آن ها از طریق کار مادرش در یک آرایشگاه زنانه می گذرد. آن ها زیاد ثروتمند نیستند و باید برای خرج کردن پول خود برنامه ریزی کنند. امیل بسیار درستکار است و مهربان و برای کار و تلاش مادرش ارزش زیادی قائل است.

يکشنبه, ۱۱ بهمن, ۱۳۸۸ - ۰۹:۱۲