تمبر با موضوع ترویج خواندن

تمبرها گرچه نشانه‌ی پرداخت هزینه محموله‌های پستی هستند، اما کارکردهای دیگری نیز دارند. طرح تمبرها را به مناسبت‌های مختلف برای یادبودها، بزرگداشت‌ها، مناسبت‌های ملی و... انتخاب می‌کنند.

یکی از مواردی که در طراحی تمبرها مورد توجه قرار گرفته است، موضوع کتابخوانی است. در این صفحه تمبرهایی از کشورهای مختلف با موضوع ترویج خواندن را برای شما گردآوری کرده‌ایم.