کارگاه های موضوعی پژوهش دوم دبیرستان

کارگاه های موضوعی پژوهش دوم دبیرستان

گام های یک پژوهش دانش آموزی

گام های یک پژوهش دانش آموزی

در آغاز با دانش آموزان صحبت کنید و بگویید که امسال هر کدام از آن ها یک پژوهش به طور کامل انجام خواهند داد. برای هر مرحله، تاریخی معین می کنید تا آن ها پژوهش خود را انجام دهند. سپس دانش آموزان را هدایت کنید که در دفترشان، طرح گام به گام زیر را بنویسند:

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام