لالایی‌های کودکانه

لالا زمستون اومده باز-ثریا قزل ایاغ

لالا زمستون اومده باز
ببین برف سفید می رقصه با ناز

گل یخ رو تماشا کم تو گلدون
بوی عطرش پیچیده توی ایوون

نوشته : editor5 /
تعداد دیدگاه: 0 /
آلا لالا، گل زیره

آلا لالا، گل زیره
بچه‌م خوابش نمی گیره

آلا لالا، گلم باشی
نمیری در برم باشی

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
لالایی بیرجندی

الالالا، گل آلو،
دوخوشو سیب زرد آلو
الالالا، گلم باشی،
بخوابی بلبلم باشی،
تسلای دلم باشی.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
لالایی کرمانی

لالالا گل پونه
گدا امد در خونه
یه نان دادم بدش اومد
دو نان دادم خوشش اومد

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
لالایی تهرانی

لالالالا، گلم بودی
عزیز و مونسم بودی
برو لولوی صحرایی
ای بچه م چه می خوایی؟

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
 لالایی کاشمری (خراسان)

لالالا گل نازی،
بابات رفته به سربازی

لالالا گل پسته،
شدم از گریه هات خسته

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
لالایی شیرازی

لالالالا، گل آبشن
کاکا رفته چشوم روشن

لالالالا، گل خشخاش
کاکا رفته خدا همراش

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
لالایی - ثریا قزل ایاغ

لالا لالا گل آلو
لبای سرخت آلبالو

دو چش داری مثه آهو
دو لپ داری مثه هولو

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
لالایی اهری

برگردان لالایی :

لای لای می گویم که بخوابی

غرق گل سرخ بشوی

لا به لای گلهای سرخ

 خواب دنجی پیدا کنی

گردآورنده از اهر: رضا بالاگر

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
عبدالباقی خان ( لالایی کردی )

 

برگردان لالایی : از زبان مادرش  :

لای لای پسرم  پسرنوجوانم

عبدالباقی خان خیلی تازه سالم

صدای طبل از تهران می آید

همه دارند به جنگ عبدالباقی خان می آیند

پسرم روی پشت اسب کبود است 

نیمه شبان دستش روی هفت تیرش است

مادر به قربان این شانه و آن شانه ات بشود

خواهر به قربان ده تیر بغل رانت بشود

خدا پسر فرمانفرما را بکشد

که با توپ و مسلسل ما را آواره کرد

رفتم توی سنگری خون ریخته بود

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام