لالایی‌های کودکانه

لالایی تهرانی

لالالالا، گلم بودی
عزیز و مونسم بودی
برو لولوی صحرایی
ای بچه م چه می خوایی؟

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
 لالایی کاشمری (خراسان)

لالالا گل نازی،
بابات رفته به سربازی

لالالا گل پسته،
شدم از گریه هات خسته

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
لالایی شیرازی

لالالالا، گل آبشن
کاکا رفته چشوم روشن

لالالالا، گل خشخاش
کاکا رفته خدا همراش

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
لالایی - ثریا قزل ایاغ

لالا لالا گل آلو
لبای سرخت آلبالو

دو چش داری مثه آهو
دو لپ داری مثه هولو

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
لالایی اهری

برگردان لالایی :

لای لای می گویم که بخوابی

غرق گل سرخ بشوی

لا به لای گلهای سرخ

 خواب دنجی پیدا کنی

گردآورنده از اهر: رضا بالاگر

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
عبدالباقی خان ( لالایی کردی )

 

برگردان لالایی : از زبان مادرش  :

لای لای پسرم  پسرنوجوانم

عبدالباقی خان خیلی تازه سالم

صدای طبل از تهران می آید

همه دارند به جنگ عبدالباقی خان می آیند

پسرم روی پشت اسب کبود است 

نیمه شبان دستش روی هفت تیرش است

مادر به قربان این شانه و آن شانه ات بشود

خواهر به قربان ده تیر بغل رانت بشود

خدا پسر فرمانفرما را بکشد

که با توپ و مسلسل ما را آواره کرد

رفتم توی سنگری خون ریخته بود

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
لالایی اهری

برگردان لالایی:

تا وقت خوابیدن لالایی گفتم
تا غروب ( هنگام نهان شدن ) ماه منتظر میشوم
عمرم تمام شد
تا تو به ثمر برسی

گردآورنده: علیرضا پور محمد


آن‌قدر لالایی خواندم تا تو به خواب بروی،
تا زمانی که ماه از دیده پنهان شود صبر می کنم،
تا تو به ثمر برسی عمر من به سر می رسد.

برگردان: لیلا کفاش‌زاده

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
لالایی کهگیلویه و بویراحمدی

برگردان لالایی :

جگر گوشه ام برایت لالایی می گویم      

پسرم بگذار ماه درآید بگذار گرگ به شاه گله زند

برایت لالایی خواهم گفت  

خوابت نمی آید  

می دانم بزرگ شدی رنج من یادت نمی آید

لالایی بگویم برای تو نازنینم   

لالایی چشم خروس من  گرگ دم من 

 پسر جونم  پستان نمی گیره

سر راه با خستگی می نشینم   

دسته دسته گلهای ریحان برایت می چینم 

لالا لالا لالایی عزیزم

گل ریحان بوئی ندارد   

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
لالایی پله کبودی

برگردان لالایی :

پسرم سوار بر پشت خروس است

به ناحیه گرمسیر رو کرد

بگوئید گرمسیر زیاد گرم نکند

پسرم در آن است  رنگم را زرد نکند

 

گردآورنده از پله کبود جلالوند کرمانشاه: روح الله درگاهی

راوی: کهزاد درگاهی

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
لالایی ترکمنی (هودی)

برگردان لالایی :

آسوده بخواب نازنینم

که عرق چین سبزی بر سر داری

در جوار خانواده اش

آلاچیق زیبایی بر پا سازید        

 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام